Seminář Terapie pomocí světelných drah II

12.06.2010 13:07

ČÁST II (LBT II )
Semin
ář se koná v sobotu 12. června – 13. června 2010 v prostorách Toulcův Dvůr www.toulcuvdvur.cz/ Sobota 10 – 18 hodin / Neděle 10 – 16 hodin v prostoru Velká přednášková

a)  Základní znalosti o průběhu meridiánů

b)  Zákony životní síly

c)  Nauka o pěti elementech

d)  Praktický postup Terapie pomocí světelných drah

e)  Léčení na dálku

úhrada za seminář: 3'800,- Kč

 

Doporučuji přijít v pohodlném oblečení (šatna k disposici) Vezměte si prosím ssebou lehkou deku a polštářek. Pár dní před seminářem zkuste omezit těžká jídla a alkohol. Snažte se být vnímaví k jemným dojmům a pocitům.

Během semináře jsou volně k dispozici nápoje (voda, čaj,) a drobné pohoštění. Podrobná skripta obdržíte na semináři.
Úhrada za seminář probíhá na místě, vystavím vám daňový doklad.

Zpět