Semináře

Poté co jsem u Trudi Thali absolvoval různé vyučovací i proškolovací cykly a všeobecně měl ve své praxi  ve Švýcarsku a následně i v Čechách dobré výsledky v používání této ozdravné metody došel jsem k přesvědčení, že tento léčebný způsob je nekonečným obohacením našich představ vedoucích k porozumění vztahu přičin a léčby chorob . Je to doopravdy perspektivní terapie pro současnou dobu, která by měla být dále rozšiřována a popularizována školením dalších terapeutů, kteří by tak dostali další nádherný „nástroj“ pro pomoc lidem.

Byl jsem autorizován Trudi Thali, abych v duchu zakladatelky tuto krásnou a úspěšnou léčebnou metodu vyučoval ve vzdělávacích seminářích. Školení bude završeno písemným osvědčením spolupodepsaným a potvrzeným Trudi Thali

      Obsah seminářů      Kalendář seminářů

Pakliže absolvujete "na zkoušku" LBT - Terapii pomocí světelných drah a rozhodnete se absolvovat seminář, rád vám navrhnu kompenzaci 50% z uhrazené částky za tuto terapii