Seminář Terapie pomocí světelných drah III

26.06.2010 10:00

ČÁST III (LBT III )

Datum pro Seminář není zatím stanoven Pravděpodobně 26 – 27. června 2010 nebo po prázdninách – opět Toulcův Dvůr

 

a)         Empatické prociťování vibrací Země

b)         Nácvik práce s kyvadlem

c)         Nácvik jasnozřivosti, jasnocítění, jasnoslyšení

d)         Vnímání  traumat a jejich uvolňování

e)         Praktický postup při Terapii pomocí světelných drah

úhrada za seminář: 3'900,- Kč

 

Doporučuji přijít v pohodlném oblečení (šatna k disposici) Vezměte si prosím ssebou lehkou deku a polštářek. Pár dní před seminářem zkuste omezit těžká jídla a alkohol. Snažte se být vnímaví k jemným dojmům a pocitům.

Během semináře jsou volně k dispozici nápoje (voda, čaj,) a drobné pohoštění. Podrobná skripta obdržíte na semináři.
Úhrada za seminář probíhá na místě, vystavím vám daňový doklad.

Zpět